Entries by admin

आठवणींची सजावट

लाकडाचा आणि माणसाचा संबंध पाळण्यापासूनचा. पाळण्याच्या लाकडी कड्या बाळमुठीत धरुन पाळण्याबाहरेचं जग न्याहाळण्यासाठी किती धसमुसळेपणा करायचो, हे सांगताना आईचे डोळे आजही उत्साहाने लकाकतात. पांगुळगाड्यामागे दुडूदुडू धावत बाल्य मागं पडलं. शाळेत पहिला ‘श्रीगणेशा’ गिरवला त्या दगडी पाटीची चौकट लाकडीच होती. पाटी कितीदा फुटली पण ‘चौकट’ टिकून राहिली. विटी-दांडूचा जमाना सरताना क्रिकेटची बॅट हाती आली. पण बॅटसुद्धा ‘काश्मिरी विलो’चीच की. अंगणात चौकार-षटकारांची बरसात सुरु व्हायची तोच आजोबांच्या हातातल्या नक्षीदार लाकडी काठीचा धाक जाणवायचा. पाठोपाठ करड्या आवाजातलं फर्मान सुटायचं, ‘बसून खेळा काय ते.’ मग मदतीला यायचा तो गोल, गरगरीत भोवरा…लाकडाचा.

Suhas Ekbote on Designer and Classic Furniture. The way we Dream and Leave!

You were that curious infant many moons back, remember?

Always wondering about the things outside of that Shisham crib your great-granny must have inherited from her mother in law.

Remember, that rusty feel of age old wood on your baby fingers?

Then one day, you jumped out and you were born all over again… to learn things, to breathe on your own and stand on your own feet…